• מכבי שרותי בריאות - כל הבדיקות שבסל הבריאות כולל אספקת מכשירי שמיעה בהנחות לחברי "מכבי כסף" ו"מכבי זהב"
  • קופת חולים לאומית - כל הבדיקות שבסל הבריאות
  • קופת חולים מאוחדת - כל הבדיקות שבסל הבריאות כולל אספקת מכשירי שמיעה בהנחות לחברי "מאוחדת עדיף"
  • קופת חולים כללית - אספקת מכשירי שמיעה בהנחות המקובלות לחברי כללית וכללית מושלם
  • משרד הביטחון - אספקת מכשירי שמיעה לנכי משרד הביטחון